2 replies to “Nøklevann

  1. Nøklevann is a lake in Østmarka in Oslo, Norway. It has a surface area of 0.8 km², and is 163 meters above sea level. The lake drains through Ljanselva to Bunnefjorden. It is a former drinking water supply for Oslo.

    Like

  2. Nøklevann er et vann som ligger i Østmarka i Oslo, ikke langt fra drabantbyane Bøler og Bogerud.Nøklevann har form av en nøkkel, noe som mange mener er grunnen til navnet. Derimot var vatnnet tidlegere kalt Miklivatn, av norrønt «mikill» som tyder «stor». En annen teori er derfor at «nøkle» er avledet av «mikill», og at Nøklevann betyr «Storvann».Området rundt Nøklevann er et populært turområde for innbyggerne i Oslo, både sommerstid som vinterstid. Noe av årsaken til dette er den lette tilgangen, da vannet ligger relativt nære T-banestasjonene Ulsrud, Bøler og Bogerud. Kilde: Wikipedia.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star