2 replies to “Tjuvholmen By Night

  1. Tjuvholmen is a neighborhood in the borough Majorstuen in Oslo, Norway. It is located on a peninsula sticking out from Aker Brygge into the Oslofjord. It is located east of Filipstad and south of Vika. At the tip of the peninsula, next to the sculpture park, is an outdoor bathing area. The water leads out to the Inner Oslofjord. Source: Wikipedia

    Like

  2. Tjuvholmen er et nytt strøk i indre havnebasseng i Oslo, som omfatter et landfast område og to øyer. Området dekker 51 dekar og ligger rett syd for Aker Brygge, mellom Pipervika og Filipstad. Tjuvholmen ble mellom 2005 og 2014 bygget ut som del av Fjordbyen med ca 1 700 arbeidsplasser, hvorav 1 400 er kontorarbeidsplasser, og rundt 950 boliger med anslagsvis 1 500 beboere. Her finnes Astrup Fearnley Museet og andre kunstvirksomheter, hotell, parker, strand, badebrygge, restauranter, butikker og kulturtilbud. Arkitekturen er variert og mange arkitekter har vært engasjert. Den nye Tjuvholmen er delt i tre av kanaler: Odden er landfast og nærmest Aker Brygge, Holmen ligger mot syd og Skjæret mot øst. Kilde: Wikipedia

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star