2 replies to “Beautiful Day at Bjørvika

  1. Bjørvika is a neighborhood in the Sentrum borough of Oslo, Norway. The area is an inlet in the inner Oslofjord, situated between Gamlebyen and Akershus Fortress. It serves as an outlet for the river Akerselva. Since the 2000s, it has been undergoing urban redevelopment, being transformed from a container port.Sourse: Wikipedia

    Like

  2. Bjørvika er et område øst i Oslo sentrum. Området ligger dels i det administrative området Sentrum og dels i bydel Gamle Oslo, og grenser mot Gamlebyen i øst, Akersneset og Kvadraturen i vest og Grønland i nord. Det er også navn på landområdene som tidligere utgjorde byvika av indre Oslofjord: Siden middelalderen har Bjørvika blitt stadig mer utfylt og utbygd. Utfyllingene har blant annet resultert i buktene Bjørvika og Bispevika. Kilde: Wikipedia

    Like

Leave a Reply to Norwegian Album Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star